REKRUTACJA NA I ROK STUDIÓW MAGISTERSKICH – FILOLOGIA LITEWSKA

BAŁTOLOGIA – FILOLOGIA LITEWSKA

  • NAJSTARSZA FILOLOGIA LITEWSKA W POLSCE
  • ZNAKOMITY STOPIEŃ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA LITEWSKIEGO
  • INTENSYWNY KURS JĘZYKOWY W MAŁYCH GRUPACH
  • DOŚWIADCZENI, UZNANI I ZAANGAŻOWANI WYKŁADOWCY
  • WIELE MOŻLIWOŚCI W TRAKCIE I PO STUDIACH

REKRUTACJA NA KIERUNEK – FORMULARZ:

https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/filologia-specjalnosc-baltologia-filologia-litewska,80

Na UAM w Poznaniu podjąć można naukę na studiach magisterskich w zakresie bałtologii, w roku akad. 2020/2021 – na filologii litewskiej, która poszczycić się może najdłuższą w Polsce tradycją. Studia magisterskie to nie tylko kontynuacja nauki i poszerzanie już zdobytej wiedzy z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, translatoryki czy historii, ale też nabywanie kolejnych umiejętności, jak chociażby znajomość drugiego języka bałtyckiego – łotewskiego, w stopniu umożliwiającym swobodną konwersację czy też umiejętność wykonywania tłumaczeń z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi.

Studenci tych studiów w sposób już bardziej świadomy wybierają jedną z dwóch ścieżek, którą chcieliby podążać – językoznawczą lub literaturoznawczą, by ostatecznie, pod opieką kompetentnego promotora, zdobyć wiedzę specjalistyczną na seminarium magisterskim i obronić pracę dyplomową.

Podobnie jak studenci studiów licencjackich, również i magistranci korzystają z różnorodnych możliwości oferowanych w ramach programu Erasmus, szlifują swoje umiejętności językowe na kursach na Litwie i/lub Łotwie, biorą udział w projektach, warsztatach tłumaczeniowych oraz konferencjach i seminariach naukowych.

Zajęcia praktycznej nauki języków bałtyckich, konwersatoria, wykłady monograficzne i seminaria prowadzą uznani i doświadczeni dydaktycy oraz pracownicy naukowi z Zakładu Bałtologii – językoznawcy i literaturoznawcy, a także inni współpracujący z jednostką specjaliści. Gwarantuje to naukę na najwyższym poziomie, a w konsekwencji udany start w życie zawodowe. Najczęściej wybierane przez absolwentów ścieżki kariery to praca w firmach i korporacjach oraz wykonywanie różnego rodzaju tłumaczeń, także z literatury pięknej, możliwy jest, oczywiście, wybór kariery naukowej i po ukończeniu kolejnego etapu – studiów doktoranckich, dołączenie do wąskiego grona badaczy języka, kultury czy literatury łotewskiej.

Przedmioty ściśle bałtystyczne oferowane na I roku studiów magisterskich:

Praktyczna nauka języka litewskiego (120 godz.)
Praktyczna nauka języka łotewskiego (120 godz.)
Folklor i mitologia Bałtów (30 godz.)
Diabeł w literaturach i folklorze Bałtów (30 godz.)
Kowno magiczne (30 godz.)
Zarys literatur bałtyckich (30 godz.)
Translatoryka +POWR (30 godz.)
Dialektologia języków bałtyckich (30 godz.)
Gramatyka historyczna języków bałtyckich (30 godz.)

Rekrutacja:

https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/filologia-specjalnosc-baltologia-filologia-litewska,80