REKRUTACJA NA STUDIA LICENCJACKIE 2020/2021 – FILOLOGIA ŁOTEWSKA

FILOLOGIA ŁOTEWSKA – JEDYNA W POLSCE!

  • JEDYNA FILOLOGIA ŁOTEWSKA W POLSCE
  • NAJWYŻSZY STOPIEŃ ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ŁOTEWSKIEGO
  • INTENSYWNY KURS JĘZYKOWY W MAŁYCH GRUPACH
  • DOŚWIADCZENI, UZNANI I ZAANGAŻOWANI WYKŁADOWCY
  • WIELE MOŻLIWOŚCI W TRAKCIE I PO STUDIACH

REKRUTACJA NA KIERUNEK – FORMULARZ:

https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/filologia-specjalnosc-baltologia-filologia-lotewska,79

Najwyższy stopień znajomości języka łotewskiego osiągnąć można wyłącznie na studiach oferowanych przez UAM w Poznaniu, gdzie działa jedyna w Polsce filologia łotewska. Intensywny kurs języka łotewskiego w połączeniu z innymi przedmiotami poświęconymi wyłącznie Łotwie, jej językowi, szeroko pojętej kulturze, literaturze, historii, folklorowi i mitologii, obecności w Europie na przestrzeni wieków, przygotowują kompetentnych i wartościowych, a przede wszystkim rzadko na rynku pracy spotykanych specjalistów w dziedzinie letonistyki. Już w trakcie studiów istnieje możliwość uczestniczenia w krajowych i zagranicznych konferencjach, gdzie dzielić się można z innymi letonistami swoimi zainteresowaniami naukowymi i zdobytą wiedzą, wymieniać doświadczeniami.

Dodatkowo każdy student filologii łotewskiej zyskuje podstawową wiedzę także na temat Litwy i jej języka oraz kultury i historii, a decydując się kontynuować naukę na studiach magisterskich, uczy się również języka litewskiego.

To nie jedyne języki, które poznawać może student filologii łotewskiej. Obowiązkowy jest udział także w zajęciach z praktycznej nauki innego języka europejskiego, przykładowo angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego.

Każdy student ma szansę rozwijać swoje umiejętności językowe, poznawać bliżej realia życia na Łotwie, jej współczesną kulturę i sytuację międzynarodową, wyjeżdżając na studia i praktyki w ramach programu Erasmus. UAM w Poznaniu współpracuje z Uniwersytetem Łotewskim w Rydze oraz innymi łotewskimi uczelniami i instytutami. Wszyscy chętni mogą również uczestniczyć w bezpłatnym i trwającym aż trzy letnie tygodnie kursie języka łotewskiego, który corocznie organizuje Uniwersytet Łotewski. Pochodzący z różnych zakątków świata kursanci, poza tym, że intensywnie pracują, zwiedzają też Łotwę, smakują jej kultury, kuchni i codziennego życia, a w międzyczasie zawierają między sobą trwałe i ciekawe znajomości.

Na filologii łotewskiej zajęcia prowadzą uznani i doświadczeni dydaktycy oraz pracownicy naukowi z Zakładu Bałtologii – językoznawcy i literaturoznawcy, a także inni współpracujący z jednostką specjaliści. Gwarantuje to naukę na najwyższym poziomie, a w konsekwencji udany start w życie zawodowe. Najczęściej wybierane przez absolwentów ścieżki kariery to praca w firmach i korporacjach oraz wykonywanie różnego rodzaju tłumaczeń, także z literatury pięknej, możliwy jest, oczywiście, wybór kariery naukowej i dołączenie do wąskiego grona badaczy języka, kultury czy literatury łotewskiej.

Przedmioty ściśle letonistyczne oferowane na I roku studiów licencjackich:

Praktyczna nauka języka łotewskiego (300 godz.)
Historia literatury łotewskiej (30 godz.)
Historia Łotwy (30 godz.)
Gramatyka opisowa języka łotewskiego (30 godz.)
Wiedza o krajach bałtyckich (30 godz.)

Rekrutacja:

https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/filologia-specjalnosc-baltologia-filologia-lotewska,79