Kontakt

ZAKŁAD BAŁTOLOGII

Instytut Etnolingwistyki
Wydział Neofilologii
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań
e-mail: balti@amu.edu.pl
tel.: 618293663618293664