REKRUTACJA NA BAŁTOLOGIĘ 2022/2023

Zapraszamy na studia bałtologiczne!

Od października 2021 roku na kierunku etnolingwistyka wybrać możecie ciekawą ścieżkę z bogatym programem, a mianowicie – specjalność bałtologia. Na studiach licencjackich uczymy obu języków bałtyckich! Rozpoczynamy od nauki języka litewskiego, a już od II roku dajemy Wam możliwość poznawania języka łotewskiego.

Oprócz nauki obu języków bałtyckich istnieje możliwość kontynuowania nauki języka angielskiego lub rozpoczęcia nauki języka rosyjskiego od podstaw pod bacznym okiem native speakera. Na I roku studiów proponujemy też kilka innych przedmiotów kierunkowych, w tym trzy wykłady o ściśle bałtologicznej treści: „Folklor i mitologia Bałtów” (prof. Ewa Stryczyńska-Hodyl), „Realioznawstwo” (dr Tatjana Navicka) i „Źródła narodów bałtyckich” (dr Justyna Prusinowska) oraz „Gramatykę opisową języka litewskiego” (dr Bogusława Mysakowska-Wojtkowiak).

W kolejnych latach, na II i III roku studiów, proponujemy zajęcia poświęcone obu literaturom bałtyckim (zarys literatury litewskiej oraz szerokie omówienie tekstów najnowszych, przedmiot prowadzony przez dr Pokorską-Iwaniuk oraz łotewskiej – zajęcia dr Justyny Prusinowskiej), kulturze obszaru, gramatyce kontrastywnej języków bałtyckich, teorii i praktyce przekładu. Nie zabraknie też kolejnych stricte bałtologicznych wykładów, przykładowo: „Drzewa i węże”, „Kowno magiczne”, „Litewska literatura emigracyjna”, „Eposy bałtyckie”, „Literatura łotewskich pograniczy”.

Program studiów uzupełnią przedmioty wspólne dla kierunku etnolingwistyka (m.in. „Wstęp do językoznawstwa” i „Wstęp do literaturoznawstwa”, „Język i kultura antyczna” – starożytna greka lub łacina do wyboru).

W trakcie studiów każdy student ma możliwość skorzystania z programu Erasmus i nauki na uniwersytetach litewskich i łotewskich, z którymi Zakład Bałtologii współpracuje.

Po ukończeniu studiów I stopnia możliwa będzie kontynuacja nauki na studiach magisterskich, których program jest również nowy.

Zapisz się! https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/etnolingwistyka-specjalnosc-baltologia,513

PLAN TRZYLETNICH STUDIÓW I STOPNIA DLA KIERUNKU ETNOLINGWISTKA Specjalność Bałtologia