1945 – tą datą opatrzone są pierwsze dokumenty dotyczące utworzenia Katedry Filologii Bałtyckiej i zamianowaniu na niej profesorem zwyczajnym dr Jana Otrębskiego, jakie znaleźć można w Archiwum UAM;

1947powstaje Katedra Filologii Bałtyckiej o charakterze naukowym; wykłady z gramatyki opisowej języka litewskiego i łotewskiego, z gramatyki porównawczej języków bałtyckich oraz ćwiczenia w czytaniu tekstów staropruskich, przede wszystkim dla studentów polonistyki, prowadzi kierownik Katedry prof. Jan Otrębski;

1987 – powstaje Zakład Języków Bałtyckich;

1988 – Zakład przyjmuje pierwszych studentów;

1992 – Zakład Bałtologii wchodzi w skład Katedry Orientalistyki i Bałtologii;

2000 – Zakład Bałtologii wchodzi w skład Katedry Skandynawistyki i Bałtologii;

2003 – w strukturach Zakładu Bałtologii powstaje Filologia łotewska;

2004 – Zakład Bałtologii wchodzi w skład Instytutu Językoznawstwa;

2020 – Zakład Bałtologii wchodzi w skład Instytutu Etnolingwistyki.

Kierownicy Zakładu:

1947–1960 – prof. Jan Otrębski

1960–1987 – prof. Czesław Kudzinowski

1987–2004 – prof. Michał Hasiuk

2004–2012 – prof. Nicole Nau

2012–2015 – prof. Norbert Ostrowski

2017 – 2019 – prof. Ewa Stryczyńska-Hodyl (kurator Zakładu)

2020 – prof. Ewa Stryczyńska-Hodyl

Dokumenty archiwalne ze zbiorów Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.