Strona główna

Jedyna w Polsce możliwość nabycia umiejętności biegłego posługiwania się językiem łotewskim w ramach odrębnej specjalności. Studenci, obok intensywnej, praktycznej nauki języka łotewskiego, zdobywają wiedzę o języku, literaturze, kulturze oraz mitologii i folklorze łotewskim, a w ramach odrębnych zajęć mają możliwość zestawienia i poszerzenia tej wiedzy o wiadomości z zakresu języka, literatury i kultury. Zdobycie unikatowych, zaawansowanych umiejętności językowych oraz kompleksowej, szerokiej i zróżnicowanej wiedzy o dwóch krajach bałtyckich – Łotwie i Litwie, stanowi dodatkowy atut podczas poszukiwania ciekawej pracy i ułatwia znalezienie zatrudnienia m.in. w placówkach dyplomatycznych, krajowych i zagranicznych ośrodkach kultury i nauki, w mediach, w dużych firmach o zasięgu globalnym oraz w mniejszych przedsiębiorstwach i firmach, zainteresowanych współpracą z krajami bałtyckimi, a także w charakterze tłumacza, w tym również przysięgłego.

Pracownicy Zakładu Bałtologii zajmują się głównie problemami dotyczącymi historii literatur litewskiej i łotewskiej, folkloru i kultury Litwy i Łotwy oraz historią i mitologią Bałtów, a także języków bałtyckich; prowadzą zajęcia dydaktyczne przede wszystkim na dwu specjalnościach – filologii litewskiej i filologii łotewskiej, ale także seminaria [w roku akademickim 2019/2020 seminarium licencjackie: dr Justyna Prusinowska; seminarium magisterskie prof. UAM dr hab. Ewa Stryczyńska-Hodyl] oraz wykłady i konwersatoria monograficzne.